Werk in Uitvoering - VRIENDJES WORDEN ?


Vrienden zijn belangrijk in het leven. Met vrienden kun je lachen, kletsen, uithuilen, samen dingen doen. Vriendschap geeft inhoud aan het bestaan. De basis voor een goede vriendschap is kunnen geven en nemen. Dat niet alles altijd van een kant moet komen. Stichting Werk in Uitvoering is op zoek naar vrienden. Vrienden die het bestaan inhoud geven.

Stichting Werk in Uitvoering is vijftien jaar geleden opgericht door een groep beeldend kunstenaars. Het doel van de stichting is het bevorderen van het culturele klimaat. Kunstenaars die door samenwerking beter functioneren. Zorgen dat er kunst gemaakt kan worden, zorgen dat het gezien wordt en een weg vindt naar het publiek.

In de afgelopen jaren hebben de deelnemende kunstenaars samen geëxposeerd, drukwerk gemaakt, adviezen opgesteld. Elkaar gestimuleerd om zo goed mogelijk te werken als kunstenaar.

Het maken van kunst heeft niet alleen tot doel de kunstenaar van de straat te houden. Het doel is dat het werk gezien wordt. Dat er een publiek voor is. Kunstwerken die opgeslagen liggen op een zolderkamer hebben geen functie. Het moet aan een muur hangen, in een ruimte staan en reacties oproepen.

Stichting Werk in Uitvoering is op zoek naar publiek. En liefst een welwillend publiek. Kunstenaars kunnen niet werken zonder een kring van belangstellenden rond hun werk. Daarom heeft Werk in Uitvoering dertien jaar geleden een Vriendenkring opgericht. Mensen die interesse tonen voor het werk van de deelnemende kunstenaars. Die het werk komen bekijken en een reactie geven.

Eerlijke vriendschap is geven en nemen. Werk in Uitvoering geeft informatie via vriendenpost, uitnodigingen, vriendendagen en de Nieuwjaarsgroet.

De stichting neemt een bijdrage van minimaal 18,00 EURO voor postzegels en drukwerk kosten. Vraagt af en toe advies van deskundige vrienden en vooral veel welwillende belangstelling voor de kunst. Vrienden geven inhoud aan het werk van de stichting.

Eerlijk genoeg? Sluit dan vriendschap met Werk in Uitvoering door middel van onderstaand formulier.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Expositie

voorbij

bezig

elders