Wie is stichting Werk in Uitvoering?
Werk in Uitvoering is zeventien jaar geleden door beeldend kunstenaars opgezet met als doel het kunst- en werkklimaat voor beeldend kunstenaars in de ruimste zin van het woord te stimuleren en te verbeteren. Fotografen, beeldhouwers, schilders, etsers, smeden, meubelmakers en grafisch ontwerpers hebben zich in de afgelopen jaren samen gepresenteerd. Exposities, opdrachten en talrijke andere activiteiten waren hiervan het gevolg.
 
Hoe gaat de stichting te werk?
Werk in  Uitvoering werkt naar behoefte. Gezamenlijk inkopen bijvoorbeeld. Of het vinden van opdrachtgevers. Dat kan allemaal via de stichting. Veel kennis en ervaring is al in huis. Deelnemers kunnen daar gebruik van maken of met eigen initiatieven komen. Elkaar stimuleren en op ideeën brengen, daar draait het om bij Werk in Uitvoering.
 
Wat biedt de stichting?
Werk in Uitvoering is nu zevenien jaar bezig. Dat heeft een netwerk aan contacten opgeleverd. Maar ook een vriendenkring die door middel van een nieuwsbrief en uitnodigingen van exposities een geïnteresseerd publiek vormen. Stichting Werk in Uitvoering is ook een rechtspersoon die voor de deelnemers kan onderhandelen, rekeningen sturen en naar buiten kan treden. En vanaf December 2002 in bezit van “Het Huis der Kunsten” aan de
Voorstraat 20. Een centrum voor kunstinitiatieven.
 
Wat kost deelname?
Deelnemer zijn vraagt in de eerste plaats persoonlijke inzet voor eigen initiatieven. De stichting is geen kruiwagen maar wel een springplank om verder te komen. Daarnaast vraagt deelname om samenwerking en het leuk vinden elkaar te ontmoeten en te stimuleren. Bijvoorbeeld door elkaar op te zoeken in het atelier. Financieel kost het lidmaatschap 5,00 euro per maand. Dit geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het betalen van de boekhouder, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de telefoonrekening. Maar natuurlijk ook naar publicaties en gezamenlijke evenementen. Bij de verkoop van werk of inkomsten uit bijvoorbeeld advieswerk (waarbij de stichting dit mogelijk heeft gemaakt), gaat twintig procent hiervan naar “Werk in Uitvoering”.
 
Waarom wil de stichting nieuwe deelnemers?
Nieuwe deelnemers staan voor nieuwe plannen, visie en energie. Meer deelnemers betekenen meer initiatieven en meer schouders om ze te dragen. Samen kunnen kunstenaars grotere doelen bereiken. Samen het kunstklimaat verbeteren; dat is het doel van de stichting. Een doel waar steeds opnieuw energie in moet worden gepompt.
 
Vind jij ook dat je samen sterker staat?; Wordt dan deelnemer van Stichting Werk in Uitvoering.
 

Ja, ik wil mij opgeven als
nieuwe deelnemer (formulier buiten werking)

Afzender

Straat

Plaats

Werk i n Uitvoering

Tel

Voorstraat 20

Epost

8261 HS Kampen

Site

Expositie

voorbij

bezig

elders