Stichting Werk in Uitvoering
't Huys der Kunsten
Voorstraat 20
NL.- 8261 HS Kampen

t. ++31 38 333 7100
f. ++31 38 333 7570
url. www.huysderkunsten.nl
e. info@huysderkunsten.nl

kvk. 41023723
btw. 8801708b01

Blauwdruk:

Werk in Uitvoering is ontstaan op 3 januari 1986.
1: De stichting heeft ten doel:
a. het stimuleren en bevorderen van de creatieve groei van kunstenaars in de meest ruime zin van het woord;
b. een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat ten behoeve van allen die werken vanuit een creatieve bewogenheid.

2: De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het bieden van faciliteiten op het gebied van woon-/werkruimte ter stimulering van kunstenaars onderling in een gezamenlijk leefklimaat;
b. het beschikbaar stellen van gereedschappen en materialen aan individuele kunstenaars of aan gezamenlijke projecten;
c. het bevorderen van mogelijkheden voor kunstenaars door middel van onder meer documentatie en publiciteit;
d. alle andere wettige middelen die voor verwezenlijking van de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn.

Expositie

voorbij

bezig

elders