Gras en eucalyptus
De vaas is gemaakt door Sjoera Siebers. Het is een afgietsel van een reuze-boleet, expressief beschilderd met heldere kleuren glazuur. De zilveren takken gras en eucalyptus zijn tussen de lange grasspriten in de vaas geplaatst.